PROTECȚIA DATELOR

Protecția datelor dvs. cu caracter personal reprezintă pentru noi o preocupare deosebită. Astfel, prelucrăm datele dvs. exclusiv pe baza dispozițiilor legale (RGPD, Legea privind comunicațiile (TKG) 2003). În aceste informații privind protecția datelor, vă informăm despre cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor în cadrul activității noastre comerciale și al site-ului nostru web.

Contactul
Dacă ne contactați prin formularul de pe site-ul web sau prin e-mail, vom stoca datele dvs. timp de șase luni în scopul procesării solicitării și pentru cazul întrebărilor ulterioare. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dvs. În cazul în care se încheie un contract, datele dvs. sunt stocate pe o perioadă de 7 ani, pe baza dispozițiilor legale (facturare).

Declarație privind protecția datelor în conformitate cu articolele 13 și 14 din RGPD
Prelucrăm date cu caracter personal care se încadrează în următoarele categorii de date:

 • Nume/companie
 • Data nașterii
 • Număr de înregistrare în Registrul comerțului
 • Competențe de reprezentare
 • Persoană de contact
 • Adresa companiei și alte adrese ale clientului
 • Număr de telefon, număr de fax, adresă de e-mail
 • Detalii bancare
 • Număr de identificare TVA
 • Datele pe care ni le-ați furnizat pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale în cadrul relațiilor noastre comerciale.

Ne-ați pus la dispoziție în mod voluntar date despre dvs., iar noi prelucrăm aceste date pe baza consimțământului dvs. în următoarele scopuri:

 • Consilierea clientului, precum și
 • în scopuri proprii de publicitate, de exemplu pentru a trimite oferte, broșuri publicitare și informații (pe hârtie și în format electronic).

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul. O revocare va avea drept urmare faptul că, din acest moment, nu vom mai procesa datele dvs. în scopurile menționate mai sus. Pentru revocare, vă rugăm să contactați: office@gplusg.at

Datele furnizate de dvs. sunt necesare și pentru îndeplinirea contractului, respectiv pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale. Fără aceste date, nu putem încheia contractul cu dvs.

Stocăm datele dvs.

Date privind contabilitatea și legislația fiscală: 7 ani *
_ § 132 par. 1 din BAO (Codul fiscal federal): 7 ani după aceea, atât timp cât acestea sunt relevante pentru autoritatea fiscală într-o eventuală procedură pendinte)
_Obligativitate de păstrare din perspectiva dreptului societăților comerciale, în conformitate cu § 190, 212 din Codul comercial (UGB): 7 ani
_Obligativitate de păstrare din perspectiva dreptului fiscal, în conformitate cu § 18 par. 2 3. Subparagraful: 7 ani

Date pentru îndeplinirea contractului:*
_ Garanție conform § 933 din Codul civil austriac (ABGB): 2 ani (bunuri mobile)
_ Creanță pe prețul de cumpărare pentru bunuri mobile în conformitate cu § 1062 coroborat cu § 1486 din ABGB: 3 ani
_Dreptul general la despăgubiri în conformitate cu § 1489 ABGB (acțiuni în despăgubire): 3 ani (dacă se cunosc daunele și autorul)

Pentru această prelucrare a datelor apelăm la persoane împuternicite de către operator. Transmitem datele dvs. următorilor destinatari, respectiv categorii de destinatari:

 • Biroul de consultanță fiscală/Administrația financiară/etc.

*Stocarea datelor dvs. ca bază pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract poate avea loc și după expirarea perioadelor standard de stocare.

Datele dvs. sunt prelucrate în UE sau SEE. Nivelul adecvat de protecție rezultă dintr-o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, în conformitate cu art. 45 din RGPD.

Google Fonts
Folosim Google Fonts. Google Fonts sunt integrate local pe serverul nostru – prin aceasta, nu se transmit date către terțe părți!

Elementor
În cazul Elementor, cookie-urile sunt stocate în Local Storage și în Session Storage ale browserului local al vizitatorului. Elementor este esențial pe această pagină, fiind necesar pentru reprezentarea conținutului.

Generalități
Fiecare accesare a site-ului nostru și fiecare apelare a unui fișier stocat pe site-ul nostru este înregistrată. Stocarea servește scopurilor interne, legate de sistem și statistice. Se înregistrează următoarele: Numele fișierului accesat, data și ora accesării, cantitatea de date transferate, mesajul despre reușita accesării, browserul web și domeniul solicitat. În plus, se înregistrează și adresele IP ale computerelor solicitante.

Linkuri
Oferta noastră conține linkuri către site-uri externe ale unor terțe părți, asupra conținutului cărora nu avem nicio influență. Astfel, nici nu ne putem asuma vreo răspundere pentru conținutul terțelor părți. Pentru conținutul paginilor la care se face trimitere este întotdeauna responsabil furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor. În momentul asocierii, s-a verificat dacă paginile la care se face trimitere prezintă posibile încălcări ale legii. Nu s-a identificat niciun conținut ilegal în momentul asocierii. Un control permanent al conținutului paginilor la care se face trimitere este, totuși, nerezonabil fără indicii concrete ale unei încălcări. În cazul constatării existenței unor încălcări ale legii, vom elimina imediat astfel de linkuri.

Cookie-urile
Site-ul nostru web folosește așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe dispozitivul dvs. cu ajutorul browserului. Acestea nu provoacă daune. Folosim cookie-uri pentru a ușura utilizarea ofertei noastre. Unele cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți. Acestea ne permit să vă recunoaștem browserul la următoarea dvs. vizită. Dacă nu doriți acest lucru, puteți configura browserul astfel încât să vă informeze despre plasarea cookie-urilor și să permiteți acest lucru numai în cazuri individuale. În cazul dezactivării cookie-urilor, funcționalitatea site-ului nostru web poate fi limitată.

Criptarea SSL
Site-ul nostru web utilizează criptare SSL din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi solicitările pe care ni le trimiteți nouă, ca operator al site-ului. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că bara de adrese a browserului se schimbă de la „http://” la „https://” și prin simbolul cheie din bara de adrese a browserului. În cazul în care criptarea SSL este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terțe părți.

Drepturile dvs.
Aveți drept de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate a datelor, revocare și obiecție. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă legea privind protecția datelor sau că drepturile dvs. privind protecția datelor au fost încălcate în vreun fel, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În Austria, aceasta este autoritatea pentru protecția datelor.

Ne puteți contacta la următoarele date de contact: