CASETA REDACȚIEI

Număr de înregistrare în Registrul comerțului: FN 471867 y

Număr de identificare TVA: ATU75721168

GLN: (al administrației publice) 9110024898314

Număr GISA: 11230038

Tribunal comercial: Tribunalul regional Klagenfurt

Autorizații: Constructor conf. par. 127 punctul 4) din Codul de legi privind activitățile industriale și munca (GewO) 94 și (§ 127 p. 4 GewO 1994)

Activități permise (constructor)
Planificare, calcul, managementul construcțiilor, supravegherea lucrărilor (autoritatea locală de supraveghere, ÖBA) și conducerea construcțiilor în conformitate cu legislația landului respectiv privind construcțiile; alte executări de lucrări de construcție și lucrări specifice construcțiilor, și ca întreprindere generală.

Autorități conform ECG (Legea austriacă a comerțului electronic): Administrația districtuală Spittal an der Drau

Conținutul ofertei online
Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, exhaustivitatea sau calitatea informațiilor furnizate. Sunt excluse acțiunile de răspundere împotriva autorului, care se referă la daune de natură materială sau nematerială cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate, respectiv de utilizarea unor informații incorecte și incomplete, cu condiția să nu existe nicio culpă intenționată sau neglijență gravă din partea autorului, care se pot dovedi. – Toate ofertele sunt fără angajament sau obligație. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge parțial sau integral oferta, fără notificare separată, sau de a înceta publicarea temporar sau permanent.

Trimiteri și linkuri
În privința trimiterilor directe sau indirecte la site-uri web externe („linkuri”) care se află în afara ariei de responsabilitate a autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare exclusiv în cazul în care autorul are cunoștință de conținut și i-ar fi posibil și rezonabil din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal. – Prin prezenta, autorul declară în mod expres că, la momentul creării linkului, nu a fost recunoscut niciun conținut ilegal pe paginile la care se face trimitere. Autorul nu are nicio influență asupra configurației, conținutului sau autorului actual și viitor al paginilor interconectate/asociate. Prin urmare, acesta se disociază în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor interconectate/asociate. Această declarație se aplică tuturor linkurilor și trimiterilor create pe site-ul propriu al autorului, precum și intrărilor terților în cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de corespondență realizate de autor. Pentru un eventual conținut ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații, singurul răspunzător este furnizorul paginii la care s-a făcut trimiterea, nu cel care doar face trimiterea la publicația respectivă prin linkuri.

Dreptul de autor și dreptul mărcilor comerciale
Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să apeleze la grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență. – Toate mărcile și mărcile comerciale menționate în oferta internet și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legii aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari înregistrați. Simpla menționare nu duce la concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților! – Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși revine exclusiv autorului paginilor. Nu este permisă reproducerea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente sonore, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite fără acordul expres al autorului.