IMPRESSZUM

Cégjegyzékszám: FN 471867 y

UID-szám: : ATU75721168

GLN: (a nyilvántartásban) 9110024898314

GISA-szám 11230038. 1.5.- 2.1. & 2.23.- 3.1.

Cégbíróság: Klagenfurti Tartományi Bíróság

Megadott engedélyek: Építőmester a GewO 94 127 §.4 p. és GewO 1994( 127§ 4. p) szerint

Engedélyezett tevékenységek (építőmester)
Tervezés, számítás, építésvezetés, építésfelügyelet (ÖBA) és építésvezetés a vonatkozó tartományi építési előírásoknak megfelelően; továbbá az összes épület és építésspecifikus munka kivitelezése, fővállalkozóként is.

Az ECG (elektronikus kereskedelemről szóló törvény) szerinti hatóság: Járási közigazgatás Spittal an der Drau

Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni, a megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségi igények alapvetően kizártak, amennyiben a szerző részéről nem áll fenn szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítéka. – Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

Hivatkozások és linkek
A szerző felelősségi körén kívül eső külső weboldalakra („linkek”) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében a felelősségi kötelezettség kizárólag abban az esetben lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása van a tartalomról, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a használat megakadályozása jogellenes tartalom esetén. – A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozott oldalakon a linkek létrehozásának időpontjában nem volt felismerhető illegális tartalom. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolódik minden olyan linkelt/kapcsolt oldal tartalmától, amelyet a link létrehozása után változtattak meg. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját weboldalán belül elhelyezett linkekre és hivatkozásokra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon szereplő harmadik féltől származó idegen bejegyzésekre. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy nem felhasználásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felelős, nem pedig az a személy, aki csupán hivatkozik az adott kiadványra a linkeken keresztül.

Szerzői jog és címkézési jog
A szerző törekszik arra, hogy az összes kiadványban a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait betartsa, a saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használja, vagy licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon. – A weboldalon említett és esetlegesen harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy korlátozás nélkül az alkalmazandó védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védi harmadik személy joga! – Maga a szerző által létrehozott, nyilvánosságra hozott objektumok szerzői joga kizárólag a szerzőt illeti meg. Az ilyen képek, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása a szerző beleegyezése nélkül tilos.